Våra tjänster

Vi erbjuder en omfattande lista av bilskadereparationstjänster, inklusive skadebesiktning, karosserireparationer, lackering, vindrutebyte och strålkastarreparationer.

Skadebesiktning >

Karosseriereparationer >

Lackering >

Plastreparationer >

Vindrutebyte >

Strålkastarreparationer >

Entusiastfordon >

VÅRA TJÄNSTER

Skadebesiktning 

Vi utför skadebesiktning åt samtliga försäkringsbolag men också åt dig som inte har en försäkring och vill veta vad det kostar att reparera en skada.

Vid en skadebesiktning hos oss undersöks fordonet noggrant för att bedöma omfattningen av skadorna och vilka reparationer som behövs. Det kan inkludera en visuell inspektion samt eventuellt användande av specialverktyg eller mätutrustning för att bedöma skadans omfattning. Skadebesiktningen är nödvändig för att kunna fastställa vilka reparationer som behövs och för att kunna ge en korrekt kostnadsberäkning och tidsplan för reparationerna. 

VÅRA TJÄNSTER

Karosserireparationer 

Vi har kunskap och verktyg för a; rikta och reparera det mesta av. karosseriskador.

Karosserireparation innebär att återställa eller reparera den yttre strukturen och panelerna på en bil efter att de har blivit skadade, vanligtvis på grund av krockar eller andra yttre påfrestningar. Det kan innefatta reparation av bucklor, sprickor, rostskador, lackskador eller andra skador på bilens yttre kaross. Karosserireparation kan utföras genom olika tekniker såsom att forma, laga, eller byta ut skadade delar för att återställa bilens ursprungliga utseende och funktionalitet.  

VÅRA TJÄNSTER

Lackering 

Vi använder marknadsledande produkter inom lackering. De är både energieffektiva och av hög kvalité.

Lackering är processen att återställa eller förnya bilens lackyta. Det kan innefatta förberedande arbete såsom att ta bort den gamla lacken, slipa ner ytan för a; jämna till skador eller ojämnheter, applicera primer för att förbä;ra lackens vidhäftning och sedan applicera den nya lacken på bilens yta. Lackering utförs för att reparera skador, förbättra bilens utseende eller skydda den mot korrosion, och kräver ofta noggrannhet och expertis för att uppnå en jämn och professionell finish. 

VÅRA TJÄNSTER

Plastreparationer 

Vi reparerar med svets eller limteknik på både thermoplaster och härdplaster.

Plastreparationer kan vara skador på plastdetaljer såsom stötfångare, sidospeglar, kofångare och andra delar av fordonet som är tillverkade av plast. Processen kan innefatta reparation av sprickor, bucklor eller andra skador på plasten genom användning av olika tekniker såsom plasticering, värmereduktion, limning eller utbyte av skadade delar. Syftet med plastreparationer är att återställa och förnya de skadade plastdetaljerna till deras ursprungliga skick för att bibehålla fordonets estetiska och funktionella egenskaper

VÅRA TJÄNSTER

Vindrutebyte  

Vi utför vindrutebyten på personbilar och transportbilar via de flesta försäkringsbolag.

Vindrutebyte innebär att en skadad vindruta ersätts med en ny. Processen inkluderar inspektion av skadan, demontering av den gamla rutan, noggrann rengöring av monteringsytan, montering av den nya rutan samt testning av dess funktion och tätning. Det är viktigt att denna process utförs av kvalificerade professionella
för att säkerställa korrekt utförande och säker montering. 

VÅRA TJÄNSTER

Strålkastarreparation   

Vi renoverar strålkastare som blivit blästrade och slitna eller av annan orsak behöver lagas eller bytas ut.

Strålkastarreparation innebär att eventuella skador på bilens strålkastare åtgärdas. Det kan innefatta reparation av sprickor, dimmighet eller andra typer av skador på strålkastarglaset. Processen kan omfatta rengöring, polering, eller i vissa fall, byte av strålkastarglaset beroende på skadans omfattning. Det syftar till
att säkerställa att strålkastarna fungerar korrekt och ger optimal ljusspridning för förarens säkerhet och synlighet.

VÅRA TJÄNSTER

Entusiastfordon   

Vi har kunskap och intresse för entusiasmbilar och reparerar dessa åt både försäkringsbolag och privatpersoner.

Reparationer på entusiastfordon kan vara väldigt varierande och kan omfatta allt från konventionella reparationer, såsom mekaniska och karosseriarbeten, till specialiserade arbetsuppgifter som bevarande av originaldetaljer och restaurering av fordonet till originalskick. Vi vet att ni entusiastfordonsägare har höga krav och förväntningar på reparationerna, vilket innebär att vi måste ha särskilt noggrannhet och omsorg i vårt arbete. En hängivenhet till att bevara bilens autenticitet och kvalitet är central inom våra reparationer av entusiastfordon.

Vi hjälper dig med ditt fordon

Vi är specialiserade på bilskadereparationer och allt inom karosseriarbete. Tveka inte att kontakta oss för en värdering av din skada.

Rulla till toppen